GIỚI THIỆU VỀ MÁY NÉN PONYAIR

Company introduction

PONYAIR was founded in 1980. We are the first manufacturer in Taiwan that produces direct-drive air compressors. Our company’s goal is to provide products with the best quality and the cutting edge technology. PONYAIR not only develops and researches the products by ourselves, but also keep on pursuing better quality.

Our management philosophy in quality: The most difficult thing is to put into action, and the rest is just stick with it.

We manufacture not just an air compressor. We build the foundation of industry.

When most manufacturers chose relocation, we still uphold our philosophy “Made in Tai         wan”.

We believe the products with best quality can only be made from Taiwan, so we insist that every single part is designed and manufactured locally.

We don’t have much marketing, but we hope to build a solid foundation of industries. Return to basic – focusing on details for best quality.

08686.4.2929

 

PONYAIR được thành lập vào năm 1980, chúng tôi là nhà sản xuất đầu tiên tại Đài Loan sản xuất máy nén khí trực tiếp. Mục tiêu của công ty chúng tôi là cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và công nghệ tiên tiến nhất. PONYAIR không chỉ tự phát triển và nghiên cứu sản phẩm mà còn theo đuổi chất lượng tốt hơn.

Triết lý quản lý chất lượng của chúng tôi: “Điều khó nhất là đưa vào hoạt động, và phần còn lại chỉ là gắn bó với nó”

 

Chúng tôi sản xuất không chỉ là một máy nén khí. Chúng tôi xây dựng nền tảng của ngành công nghiệp.

Khi hầu hết các nhà sản xuất chọn di dời, chúng tôi vẫn duy trì triết lý của chúng tôi "Made in Tai wan".

Chúng tôi tin rằng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất chỉ có thể được sản xuất từ ​​Đài Loan, do đó chúng tôi nhấn mạnh rằng mỗi một phần được thiết kế và sản xuất tại địa phương.

Chúng tôi không có nhiều tiếp thị, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc của các ngành công nghiệp. Quay trở lại cơ bản - tập trung vào chi tiết để có chất lượng tốt nhất.

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận